EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


Проектните партнери воспоставуваат нова заедница на практика за образование на возрасни и дигитални вештини: AXESS има амбиција да биде вбројан како ресурс за возрасни кои сакаат да се вклучат во дополнително учење за да ги подобрат нивните дигитални вештини и компетенции.
Им Благодариме на нашите Придружни партнери за споделувањето на оваа платформа, за помошта при обликувањето на содржината и за промовирањето на онлајн курсевите.
Кои други се поканети да ја користат AXESS онлајн платформата како Отворен Едукативен Ресурс (ОЕР) за да пристапат до AXESS материјалите и ресурсите?

“Екосистемот” на образование на возрасни составен од јавен, приватен и трет сектор:

- Понудувачи на Образование на возрасни (исто така и приватни)
- јавни агенции (главно на локално ниво) кои работаат на различни аспекти на образование на возрасни, возрасни со ниски кфалификации, вработливост
- локални власти
- НВОи и други општествени актери (Стопански комори, општествени групи, итн.)
- Обучувачи и ментори од образование на возрасни кои можат да имаат придобивки од ОЕР кои се наоѓаат на платформата и да го користат материјалот/знаењето за себе, како и при нивната работа

AXESS ОЕР Платформата има за цел да служи како самостојно складиште на знаење и обука за дигитални вештини/компетенции, граѓански и општествени компетенции и чувство за иницијатива и претприемништво.


ADORA CSC

ADORA - Tetovo is a non-governmental and non-profit organization that works on strengthening the capacities of the organizations and individuals, as well as on improving the living conditions and standard of life of the citizens. Association ...

Прочитај повеќе...


AKMI S.A.

The Institute of Vocational Training AKMI (AKMI S.A.), founded in 1989, is one of the leading Vocational Training Institutes in Greece providing post-secondary education. AKMI operates all over Greece. It is divided in 13 Departments and ...

Прочитај повеќе...


Arrabal Aid

ARRABAL-AID is a social and non-profit organization. Our , FROM 1992, is to work for full employment and social integration of people, especially the most vulnerable, supporting them through measures and actions to impact on the social ...

Прочитај повеќе...


ASIT

The Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología (ASIT) / Association for the Service of Research and Technology is a private non-profit association which designs and manages projects related to technology development and ...

Прочитај повеќе...


Association Lifelong Learning Network

Association Lifelong Learning Network works on projects that lead towards enhancing and promotion of adult education and lifelong learning. Vision: Macedonia, economically developed country with educated and employed people. Mission: ...

Прочитај повеќе...


Association of Adult Education Institutions in the Slovak Republic

The Association of Adult Education Institutions (AIVD) is non-governmental, apolitical, non-profit, voluntary organisation established in 1991 with the registered office in Bratislava, Slovakia. We associate more than 100 members (2018) ...

Прочитај повеќе...


Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau

Public educational institution activating in a rural area in NE Romania with extensive experience in working with people with lower opportunities (both students and adults/adult women in rural area) and international cooperation.

Прочитај повеќе...


Tribeka Training Lab

Providing the best work experiences, training courses, workshops and seminars for students and adults, Tribeka is dedicated to bring value into every aspect of training and learning mobility. As partner of schools from all over Europe ...

Прочитај повеќе...


Vinegra COM

Vinegra Com Tetovo is a private company defined and declared also as social enterprise, aiming to provide services for citizens of Macedonia with highest quality at best possible and affordable prices. Vinegra Com operate at national ...

Прочитај повеќе...Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.