EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

 Вработливост, самовработување и претприемништво           Што е претприемништво  Што е претприемништво click to read  Кликни за да прочиташ

           Социјално претприемништво  Социјално претприемништво click to read  Кликни за да прочиташ

           Претприемништво против социјално претпиемништво  Претприемништво против социјално претпиемништво click to read  Кликни за да прочиташ

           Што е потребно да се биде претприемач  Што е потребно да се биде претприемач click to read  Кликни за да прочиташ

           Карактеристики на претприемништво  Карактеристики на претприемништво click to read  Кликни за да прочиташ
           Недостаток од претприемачи  Недостаток од претприемачи click to read  Кликни за да прочиташ

           ЕУ подржка за недостаток од претприемачи  ЕУ подржка за недостаток од претприемачи click to read  Кликни за да прочиташ

           Национална поддршка за претприемништво  Национална поддршка за претприемништво click to read  Кликни за да прочиташ

           Пример од реален живот: Грција  Пример од реален живот: Грција click to read  Кликни за да прочиташ

           Пример од реален живот: Италија  Пример од реален живот: Италија click to read  Кликни за да прочиташ

           Пример од реален живот: Романија  Пример од реален живот: Романија click to read  Кликни за да прочиташ

           Пример од реален живот: Република Словачка  Пример од реален живот: Република Словачка click to read  Кликни за да прочиташ

           Пример од реален живот: Шпанија  Пример од реален живот: Шпанија click to read  Кликни за да прочиташ
           Систем за поддршка на ЕУ за претприемништво  Систем за поддршка на ЕУ за претприемништво click to read  Кликни за да прочиташ

           1. "Портал за интернационализација“  1. "Портал за интернационализација“ click to read  Кликни за да прочиташ

           2. “Европска платформа за соработка со кластери”  2. “Европска платформа за соработка со кластери” click to read  Кликни за да прочиташ

           3. “Поддршка на мрежата за претпријатија во Европа”  3. “Поддршка на мрежата за претпријатија во Европа” click to read  Кликни за да прочиташ

           4. Вашиот Европски бизнис портал  4. Вашиот Европски бизнис портал click to read  Кликни за да прочиташ

           Европски социјален фонд (ЕСФ)  Европски социјален фонд (ЕСФ) click to read  Кликни за да прочиташ

           1. Зајакнување на бизнис  1. Зајакнување на бизнис click to read  Кликни за да прочиташ

           2. Отворање патеки за работа  2. Отворање патеки за работа click to read  Кликни за да прочиташ

           Кого да контактирате за поддршка и активности на ЕСФ  Кого да контактирате за поддршка и активности на ЕСФ click to read  Кликни за да прочиташ

           Финансиски инструменти на ЕУ за МСП  Финансиски инструменти на ЕУ за МСП click to read  Кликни за да прочиташФиксирање на Клучни Концепти...

Единица 1: Што е претприемништво

Единица 2: Недостаток од претприемачи

Единица 3: ЕУ можности за претприемништво и самовработувањеОвој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.