EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


 Zamestnanosť, samostatná zárobková činnosť a podnikanie           ČO JE PODNIKANIE  ČO JE PODNIKANIE click to read  Otvoriť

           SOCIÁLNE PODNIKANIE  SOCIÁLNE PODNIKANIE click to read  Otvoriť

           PODNIKANIE vs. SOCIÁLNE PODNIKANIE   PODNIKANIE vs. SOCIÁLNE PODNIKANIE click to read  Otvoriť

           AKO SA STAŤ PODNIKATEĽOM  AKO SA STAŤ PODNIKATEĽOM click to read  Otvoriť

           ZNAKY PODNIKANIA  ZNAKY PODNIKANIA click to read  Otvoriť
           CHÝBAJÚCI PODNIKATELIA   CHÝBAJÚCI PODNIKATELIA click to read  Otvoriť

           PODPORA EÚ CHÝBAJÚCIM PODNIKATEĽOM  PODPORA EÚ CHÝBAJÚCIM PODNIKATEĽOM click to read  Otvoriť

           NÁRODNÁ PODPORA PRE PODNIKANIE  NÁRODNÁ PODPORA PRE PODNIKANIE click to read  Otvoriť

            PRÍKLAD: GRÉCKO    PRÍKLAD: GRÉCKO click to read  Otvoriť

           PRÍKLAD: TALIANSKO  PRÍKLAD: TALIANSKO click to read  Otvoriť

           PRÍKLAD: RUMUNSKO  PRÍKLAD: RUMUNSKO click to read  Otvoriť

           PRÍKLAD: SLOVENSKO  PRÍKLAD: SLOVENSKO click to read  Otvoriť

           PRÍKLAD: ŠPANIELSKO  PRÍKLAD: ŠPANIELSKO click to read  Otvoriť
           SYSTÉM PODPORY EÚ PRE PODNIKANIE  SYSTÉM PODPORY EÚ PRE PODNIKANIE click to read  Otvoriť

           1.  „Internacionalizačný“ portál  1. „Internacionalizačný“ portál click to read  Otvoriť

           2. Európska platforma pre spoluprácu klastrov   2. Európska platforma pre spoluprácu klastrov click to read  Otvoriť

           3. SIEŤ PODNIKANIA V EURÓPE  podporuje  3. SIEŤ PODNIKANIA V EURÓPE podporuje click to read  Otvoriť

           4. Praktická príručka o podnikaní v Európe  4. Praktická príručka o podnikaní v Európe click to read  Otvoriť

           EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND (ESF)  EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND (ESF) click to read  Otvoriť

           1 Podpora podnikania  1 Podpora podnikania click to read  Otvoriť

           2. Otváranie možností zamestnania  2. Otváranie možností zamestnania click to read  Otvoriť

           Koho kontaktovať kvôli ESF podpore a aktivitách  Koho kontaktovať kvôli ESF podpore a aktivitách click to read  Otvoriť

           FINANČNÉ NÁSTROJE EÚ PRE MSP  FINANČNÉ NÁSTROJE EÚ PRE MSP click to read  OtvoriťSúhrn hlavných bodov...

1. časť: Čo je podnikanie?

2. časť: Podnikatelia zo znevýhodnených skupín

3. B časť: Centralizované podporné programy EÚTento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah reprezentuje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na stránke.