EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


Дигитални Вештини

Погледнете ги нашите курсеви за обука за Дигитални Вештини


Когнитивни Вештини

Погледнете ги нашите курсеви за обука за Когнитивни Вештини


Решавање на Проблеми

Погледнете ги нашите курсеви за обука за Решавање на Проблеми


Социјални Вештини

Погледнете ги нашите курсеви за обука за Социјални Вештини

Што Нудиме

Обука за:

  • 1.Решавање на Проблеми
  • 2.Дигитални Вештини
  • 3.Когнитивни Вештини во Дигитална Ера
  • 4.Граѓански и Социјални Компетенции во Дигитална Ера

Прочитај Повеќе

Проект Аxess

Стекнување на Клучни Компетенции за Економска и Социјална Одржливост

AXESS обезбедува директни и индиректни придобивки за широк спектар на засегнати страни и учесници во домените дигитални вештини и компетенции: од директно вклучување на претставници на целни групи до обезбедување докази за специфичните потреби на возрасните жени на креаторите на политиките и обучувачите.

Прочитај Повеќе


Јакнење на Женската Моќ

"До сите девојчиња кои гледаат, никогаш не се сомневајте дека сте вредни и моќни и дека ја заслужувате секоја шанса и можност во светот за да ги следите и остварите своите соништа"

Хилари Клинтон

2016, говор за концесијаОвој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.