EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


Економска и Социјална Одржливост во Европа: AXESS Демо Видео Достапно!

Видео Упатството за AXESS платформата е онлајн и достапно на AXESS YouTube Каналот на https://www.youtube.com/watch?v=-L3fr7VSN_s. Видеото ја претставува целта на проектот, вклучените проектни партнери и придружните партнери, секциите з...

Прочитај Повеќе


Економска и Социјална Одржливост во Европа: AXESS Курсеви за обука достапни на ОЕР Платформа

AXESS (Стекнување на Клучни Компетенции за Економска и Социјална Одржливост) е Европски Проект ко-финансиран од Еразмус Плус Програмата на Европската Комисија, Клучна Акција 2. Во проектот се вклучени 8 партнери од 7 држави (Белгија, Гр...

Прочитај Повеќе


Здружението Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово, Македонија учествуваше на третиот Транснационален Проектен Состанок од Проектот AXESS во Атина, Грција.

На 13-ти Декември, ИРЗ – Тетово се состана со уште 7 партнери од 6 држави (Белгија, Грција, Италија, Романија, Словачка и Шпанија) во Атина, Грција, да разговараат за одредени точки од проектот AXESS (Стекнување на Клучни Компетенции за...

Прочитај Повеќе


Проект AXESS: Здружението “Институт за развој на заедницата”, ИРЗ – Тетово учествуваше на вториот состанок во Пескара, Италија

Вториот состанок во рамките на проектот AXESS (Стекнување на Клучни компетенции за Економска и Социјална Одржливост) се одржа во Пескара, Италија на 3-ти и 4-ти Мај. На состанокот учествуваа партнерите од Конзорциумот составен од 8 орга...

Прочитај Повеќе


AXESS конзорциумот во Брисел за Кик-офф состанокот на AXESS, ЕразмусПлус Проект

AXESS Конзорциумот беше во Брисел на 29-ти и 30-ти Ноември во Брисел на Кик-офф состанокот за Стекнување на Клучни Компетенции за Економска и Социјална Одржливост - AXESS, Проект ко-основан од Еразмус Плус Програмата на Европската Комис...

Прочитај ПовеќеОвој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.