EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


Граѓански и социјални компетенции во Дигитална Ера
Образование за одржлив развој

Целта на курсот е да обезбеди информации за начините како економскиот раст и социјалниот напредок може да одат заедно со целосно зачувување на животната средина. Во првиот дел ќе ги дефинираме главните карактеристики на одржливиот развој. Подоцна ќе разговараме за тоа како може да се постигне одржлив развој во иднина со многу конкретни примери на одржливо однесување на граѓаните објавени на интернет. Се чини дека иновативното и интелигентно произв...

Оди на курсотГраѓански и социјални компетенции во Дигитална Ера
Подигнување на свеста за Отворена влада

Овој модул го воведува концептот на отворена влада како предуслов за современата демократија. Отвореноста на власта им дава шанса на граѓаните да учествуваат во креирањето политики и создаваат можности за владите да изградат доверба за владите. Традиционалните начини на интеракција со владата се менуваат поради воведувањето на современи технологии. Употребата на ИКТ може да го промовира социјалното вклучување, но од друга страна може да зависи од ...

Оди на курсотДигитални Вештини
Креативна употреба на дигитална технологија

Овој модул е наменет да ви помогне да развиете нов умствен став, за да можете да го зајакнете вашиот внатрешен творец и да ви овозможи сет на основни раце на алатки за да почнете и да ги надградувате. Првиот модул обезбедува информации за клучните аспекти кои влијаат на успехот во креативно користење на ИКТ алатките. Вториот модул внесува неколку алатки со кои можете да започнете и да ги доближите вашите идеи до реалноста. Конечно, третиот модул о...

Оди на курсотДигитални Вештини
Информации за управување

Во овој курс ќе најдете некои интересни предлози за тоа како да прелистувате, пребарувате и филтрирате податоци во мрежата, како и некои совети за тоа како да гоизвлечете максимумот од интернетот. ...

Оди на курсотДигитални Вештини
Дигитални вештини

Во овој курс, ќе најдете основни информации за дигитални вештини и особено ќе научите како да го извлечете максимумот од мобилните телефони. Исто така ќе дознаете за дигиталната комуникација и дигиталните содржини кои се корисни за комуникација преку дигитални содржини....

Оди на курсотДигитални Вештини
Решавање на Проблеми
Интеракција преку дигитални технологии

Во овој курс, ќе го претставиме концептот на бонтон на мрежата и неговите правила. Во втората единица, ќе презентираме неколку совети и препораки за заштита на вашите уреди, и конечно во последната единица ќе разгледаме интересни опции за споделување базирани на дигитални решенија....

Оди на курсотРешавање на Проблеми
Идентификација на проблемот: како да се идентификува вистинскиот проблем. Дефинирајте ги поставувањата, контекстот и целта.

Целта на овој модул е да им се објасни на учесниците што е решавање на проблемите воопшто и во дигиталната средина, како да се идентификуваат најчестите технички проблеми и можни решенија кои би можеле да ги подобрат нивните компјутерски вештини. Постојат две единици со поделена структура за да се постигне оваа цел. Првата единица е дизајнирана да ја објасни дефиницијата за решавање на проблеми и степенот на знаење во зависност од вештините на кор...

Оди на курсотЧувство за иницијатива во Дигитална Ера (Когнитивни Вештини)
Решавање на Проблеми
Временска рамка и управување со проекти

Овој курс обезбедува знаења и вовед на значајни теми за управувањето со проектите, животниот циклус на проектот и временска рамка на проектот. Првата единица претставува вовед во управувањето со проекти и временската рамка на проектите. Обезбедува дефиниции и општи информации. Втората единица обезбедува информации за животниот циклус на проектот и за елементите на животниот циклус на проектот. Третата единица обезбедува знаења за временската рамка...

Оди на курсотЧувство за иницијатива во Дигитална Ера (Когнитивни Вештини)
Решавање на Проблеми
Вработливост, самовработување и претприемништво

Модулот има за цел да го претстави генералниот концепт на финансирање од ЕУ и поддршка за самовработување. Исто така, дава преглед на програмите на ЕУ кои централно се управувани од Комисијата на ЕУ за поддршка на претприемништвото и ресурсите за пристап до програмите и проектите на ЕСФ во земјите претставени со проектот....

Оди на курсотЧувство за иницијатива во Дигитална Ера (Когнитивни Вештини)
Дигитални Вештини
Можности за работа на социјалните медиуми

Модулот има за цел да ја развие способноста да пишува проактивни описи во CV и да бара можности на пазарот на трудот. Понатаму, тој ги прикажува клучните аспекти на дигиталната потрага по работа: непосредност на комуникацијата, идентификување на ресурси за работа, профилирање вештини и компетенции....

Оди на курсот

Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.