AXESS Acquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability

Ευαισθητοποίηση για την Ανοικτή Διακυβέρνηση


CSC_2_GR  

 Title
Ευαισθητοποίηση για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

 Keywords
Ανοικτή Διακυβέρνηση, ψηφιακή υπηκοότητα, διαδικτυακή μάθηση, ανοιχτές πηγές εκπαίδευσης (ΑΠΕ), μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔ

 Author
AIN

 Languages
English

 Description
Αυτή η ενότητα εισάγει την έννοια της ανοικτής διακυβέρνησης ως προϋπόθεση για τη σύγχρονη δημοκρατία. Η διαφάνεια της διακυβέρνησης δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής και δημιουργεί ευκαιρίες για τις κυβερνήσεις να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη. Οι παραδοσιακοί τρόποι αλληλεπίδρασης με την διακυβέρνηση αλλάζουν λόγω της εισαγωγής σύγχρονων τεχνολογιών. Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΤτΠ) μπορεί να προάγει την κοινωνική ένταξη, αλλά από την άλλη μπορεί να εξαρτάται από το ψηφιακό χάσμα. Δεδομένου ότι ο σημερινός κόσμος γίνεται όλο και πιο ψηφιακός - η ψηφιακή παιδεία αποτελεί προϋπόθεση για καλύτερη απασχόληση, εκπαίδευση, συμμετοχή πολιτών, ψυχαγωγία και διασκέδαση, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στις ΤτΠ καθώς και στις ψηφιακές δεξιότητες. Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΗΕ, είναι απαραίτητο να προωθηθεί η απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο διαδίκτυο. Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν επίσης ένα καλό σημείο εκκίνησης για τη διά βίου μάθηση - είτε με τη χρήση ανοικτών πηγών εκπαίδευσης (ΑΠΕ) είτε με την εγγραφή σε ένα πλήρη κύκλο μαθήματος, για παράδειγμα σε ένα από τα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια, προσβάσιμα για το κοινό τα οποία ονομάζονται μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ).

 Results

• Κατανοήστε την εξέλιξη της έννοιας της διαφανούς, συμμετοχικής και συνεργατικής κοινωνίας, βελτιώστε την ικανότητά σας ως πολίτη να συμμετέχετε στις κυβερνητικές διαδικασίες. • Βλέπετε ότι οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για να ζήσουμε, να εργαστούμε, να μάθουμε και να συμμετέχουμε στη σύγχρονη κοινωνία • Γνωρίστε διάφορες δυνατότητες για να μαθαίνετε μόνοι σας - με τη βοήθεια των ΑΠΕ και των ΜΑΔΜ • Κατανοήστε την εξέλιξη της έννοιας της διαφανούς, συμμετοχικής και συνεργατικής κοινωνίας, βελτιώστε την ικανότητά σας ως πολίτη να συμμετέχετε στις κυβερνητικές διαδικασίες.
• Βλέπετε ότι οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για να ζήσουμε, να εργαστούμε, να μάθουμε και να συμμετέχουμε στη σύγχρονη κοινωνία
• Γνωρίστε διάφορες δυνατότητες για να μαθαίνετε μόνοι σας - με τη βοήθεια των ΑΠΕ και των ΜΑΔΜ


 Contents in bullet points
Ενότητα 1: Ανοικτή διακυβέρνηση στο διαδίκτυο

• Γιατί πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την ανοικτή διακυβέρνηση
• Τι είναι η ανοιχτή διακυβέρνηση στην πράξη
• Οφέλη από το άνοιγμα της διακυβέρνησης - για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις κυβερνητικές υπηρεσίες
• Πώς επιτυγχάνεται η ανοιχτή διακυβέρνηση
• Ανοιχτή διακυβέρνηση και τεχνολογία

Ενότητα 2: Δικαίωμα στις ψηφιακές δεξιότητες

• Ψηφιακή κοινωνική ένταξη και αποκλεισμός
• Το Διαδίκτυο ως ανθρώπινο δικαίωμα;
• Ηνωμένα Έθνη: Οι διαδικτυακές και ψηφιακές δεξιότητες είναι σημαντικές!
• Περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες - περισσότερη συμμετοχή του κοινού;

Ενότητα 3: Μάθηση στην ψηφιακή εποχή

• Δια βίου μάθηση και εσείς
• Διαδικτυακή μάθηση - πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
• Διαδικτυακή μάθηση - χρησιμοποιώντας τις ΑΠΕ ή τα ΜΑΔΜ, τι είναι; Contents


 

Ευαισθητοποίηση για την Ανοικτή ΔιακυβέρνησηΕνότητα 1: Ανοιχτή διακυβέρνηση στο διαδίκτυο Ενότητα 1: Ανοιχτή διακυβέρνηση στο διαδίκτυο
  

Ορισμός  ΟρισμόςΑνοιχτή διακυβέρνηση: μια κουλτούρα διακυβέρνησης που προάγει τις αρχές της διαφάνειας, της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών για την υποστήριξη της δημοκρατίας και της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

OECD, 2017 (http://www.oecd.org/gov/open-government.htm )

Video - From Open Government to Open State

 

Γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει η ανοικτή διακυβέρνηση;

Η ανοιχτή διακυβέρνηση μας ωφελεί όλους. Οι κυβερνήσεις μπορούν να γίνουν αποτελεσματικές και ευαίσθητες, βελτιώνοντας εντέλει τη ζωή των πολιτών. Και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει όλοι να είμαστε ευαισθητοποιημένοι.  

Τι είναι στην πράξη η ανοικτή διακυβέρνηση;  Τι είναι στην πράξη η ανοικτή διακυβέρνηση;Κάθε πολίτης πρέπει να αισθάνεται ασφαλής όταν μιλά για το κράτος. Σημαίνει επίσης να επιτρέπεται στα μέσα ενημέρωσης η ελευθερία να καλύπτουν τα καυτά θέματα της ημέρας με έντιμο τρόπο.
Όλοι οι κλάδοι της κυβέρνησης θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν ανατροφοδότηση από το κοινό.
Η διαφάνεια σημαίνει ότι γνωρίζουμε πώς και γιατί λήφθηκαν οι αποφάσεις. Μπορεί να αφορά μια απόφαση του κοινοβουλίου,  της κυβέρνηση ή των δικαστηρίων. Για το λόγο αυτό, χρειαζόμαστε κυβερνητικές πληροφορίες, ειδικά στους τομείς των φυσικών πόρων, του δικαίου, του περιβάλλοντος, της οικονομίας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα συστήματα πίσω από αυτές τις πληροφορίες.

 

Σε μια ανοικτή διακυβέρνηση, η διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων είναι γρήγορη και υπάρχουν σαφείς και προσιτές πληροφορίες  γιατί επιλέχθηκε ένας συγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών.
Τέλος, μια ανοιχτή διακυβέρνηση είναι εκείνη όπου υπάρχει ποικιλομορφία και ευρεία εκπροσώπηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες όσον αφορά τις γυναίκες, τις μειονότητες ή τις περιθωριοποιημένες ομάδες.

https://www.opengovpartnership.org/stories/so-what-open-government

 

Η ανοικτή διακυβέρνηση αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία σήμερα! Χτίζεται με διαφανείς διαδικασίες, λογοδοσία και πρόσβαση σε πληροφορίες!  

Τι παίρνουμε όταν ανοίξουμε τη διακυβέρνηση;  Τι παίρνουμε όταν ανοίξουμε τη διακυβέρνηση;Όταν η κυβέρνηση ανοίξει και επικοινωνήσει, οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Όταν οι άνθρωποι κατανοούν την κυβέρνηση, μπορούν να συμμετάσχουν. Όταν συμμετέχουν, μπορούν να συμβάλουν σε καλύτερες πολιτικές και υπηρεσίες από την κυβέρνηση.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού μπορεί να οδηγήσει σε:

- βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών (όπως η εκπαίδευση, η υγεία, το νερό ...),

-σε βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (για την προσέλκυση επενδύσεων, τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν πηγή για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών πληροφόρησης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας ...)
- σε μείωση της διαφθοράς,

 - στην βελτίωση των δημοσίων συμβάσεων (να έχουν περισσότερες προσφορές και να αποκτήσουν χαμηλότερες τιμές),

 - στην αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού προς τις κυβερνήσεις (η οποία έχει  μειωθεί ραγδαίως πρόσφατα).

https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/SKEPTICS-GUIDE_20180710.pdf

 


  

Πώς να αποκτήσετε μια ανοικτή διακυβέρνηση;  Πώς να αποκτήσετε μια ανοικτή διακυβέρνηση;Το 2011, οκτώ χώρες (Βραζιλία, Ινδία, Ινδονησία, Μεξικό, Νορβηγία, Φιλιππίνες, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ – με κυβέρνηση Obama) ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία με τίτλο Open Government  Partnership (OGP). Στόχος της είναι να συγκεντρώσει τους κυβερνητικούς παράγοντες και την κοινωνία των πολιτών ώστε να μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα απέναντι στις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημόσια πολιτική: τα ανθρώπινα δικαιώματα, η παγκόσμια περιβαλλοντική αλλαγή, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η καθολική πρόσβαση στη γνώση.

Στην ουσία, το ανοιχτό κυβερνητικό κίνημα αφορά την ενδυνάμωση των πολιτών στη διανομή και την κατανομή των δημόσιων πόρων.

Σήμερα υπάρχουν περίπου 100 συμμετέχουσες χώρες και πόλεις. Καταρτίζουν και εφαρμόζουν σχέδια δράσης. Για παράδειγμα, στη Σλοβακία η Υπηρεσία του Πληρεξουσίου που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, ηγείται της  πρωτοβουλίας της ανοικτής κυβέρνησης. Τα κύρια θέματα για τα έτη 2017-2019 είναι:

  • Ανοιχτή πληροφόρηση
  • Ανοιχτή εκπαίδευση
  • Ανοιχτή επιστήμη
  • Κυβέρνηση ανοικτή σε διάλογο
  • Ανοιχτή  δικαιοσύνη


  

Ανοικτή διακυβέρνηση και τεχνολογία  Ανοικτή διακυβέρνηση και τεχνολογίαΤα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν μεγαλύτερο άνοιγμα και μεγαλύτερη συμμετοχή

Για παράδειγμα: Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι πολίτες χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για να αποφασίσουν πού πρέπει να πάει ένα συγκεκριμένο ποσοστό του προϋπολογισμού της τοπικής κυβέρνησης - μια γέφυρα, ένα σχολείο ή οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα.

Η τεχνολογία - το Διαδίκτυο, τα έξυπνα τηλέφωνα, τα κοινωνικά μέσα και η πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις αντιδρούν γρήγορα σε αυτές τις τάσεις. Οι άνθρωποι αναμένουν από τις κυβερνήσεις να αλλάξουν τους τρόπους αλληλεπίδρασης με τους πολίτες και να τους καταστήσουν πιο αποτελεσματικούς, χρησιμοποιώντας ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών).

Ωστόσο, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν έχουν όλοι πρόσβαση στο Διαδίκτυο ούτε έχουν  τις απαραίτητες δεξιότητες.

 

http://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/553/Why_citizens_are_central_to_good_governance.htmlΕνοτητα 2: Δικαιωμα στισ ψηφιακεσ δεξιοτητεσ Ενοτητα 2: Δικαιωμα στισ ψηφιακεσ δεξιοτητεσ
  

Δικαίωμα στις ψηφιακές δεξιότητες  Δικαίωμα στις ψηφιακές δεξιότητεςΗ ψηφιακή ικανότητα είναι μία από τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για τη διά βίου μάθηση.

Πρόκειται για τη ΤΠΕ- χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που σήμερα διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην

εργασία, την εκπαίδευση, τη συμμετοχή των πολιτών, την αναψυχή και τη ψυχαγωγία.  

Ψηφιακή κοινωνική ένταξη ή αποκλεισμός;  Ψηφιακή κοινωνική ένταξη ή αποκλεισμός;Από τη μία πλευρά, οι άνθρωποι που δεν διαθέτουν ψηφιακή ικανότητα διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού αποκλεισμού

Από την άλλη πλευρά, η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην ένταξη ορισμένων ομάδων (φτωχότερων, μειονεκτούντων), επιτρέποντας τις  κοινωνικές επαφές, βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες και απασχολώντας άτομα που μπορούν να εργαστούν μόνο από το σπίτι.

 

https://leep.ngo/wp-content/uploads/2016/09/Leep-White-Paper4.pdf

   

Το Διαδίκτυο ως ανθρώπινο δικαίωμα;  Το Διαδίκτυο ως ανθρώπινο δικαίωμα;ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης ανέφερε ότι:

    “η πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν είναι μόνο απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης αλλά και άλλων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, το δικαίωμα πλήρους συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή και το δικαίωμα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης“

Επομένως, το διαδίκτυο δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά μπορεί να είναι ένας από τους τρόπους για να ασκήσετε τα ανθρώπινα δικαιώματά σας…

Videos on Human Rights and digital literacy:

http://portfolios.uwcsea.edu.sg/eastech/2018/03/22/human-rights-and-digital-literacy-a-global-perspectives-resource  

Ηνωμένα Έθνη: οι δεξιότητες στο Διαδίκτυο και στην ψηφιακή τεχνολογία είναι σημαντικές!  Ηνωμένα Έθνη: οι δεξιότητες στο Διαδίκτυο και στην ψηφιακή τεχνολογία είναι σημαντικές!Το 2016, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν μια ειδική δήλωση σχετικά με την προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο (που συνδέεται με το άρθρο 19 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης / Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

https://www.article19.org/data/files/Internet_Statement_Adopted.pdf

που μεταξύ άλλων αναφέρει:

... ότι τα ίδια δικαιώματα που έχουν και οι χρήστες εκτός διαδικτύου πρέπει επίσης να προστατεύονται στο χώρο του διαδικτύου, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης...;
... ότι ο παγκόσμιος και ανοικτός χαρακτήρας του Διαδικτύου το καθιστά κινητήρια δύναμη για την επίτευξη προόδου, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης
... ότι η ποιοτική εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, καλεί όλα τα κράτη να προωθήσουν την ψηφιακή παιδεία και να διευκολύνουν την πρόσβαση στις πληροφορίες στο Διαδίκτυο.

 

Περισσότερη ψηφιακή τεχνολογία - περισσότερη συμμετοχή του κοινού;

Παρά τις προκλήσεις που φέρνει η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας (όπως η ασφάλεια, η ιδιωτικότητα, η ρητορική μίσους ...), γίνεται ένα σημαντικό μέσο συμμετοχής του κοινού. Η έννοια της ψηφιακής ιθαγένειας αναπτύσσεται.

Ποια είναι η συμμετοχή του κοινού;

- ψηφοφορία, πολιτικές αναφορές και διαμαρτυρίες,

- εκπροσώπηση σε τοπικούς φορείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, σχολικά συμβούλια

- συμμετοχή σε ομάδες καμπάνιας · ή

- οικονομικές δωρεές ή δωρεές σε είδος για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί για παράδειγμα να βοηθήσει:

δίδοντας πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό πληροφοριών
παρέχοντας πλατφόρμα όπου οι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν να αναφέρουν ένα πρόβλημα στο δρόμο που πρέπει να επιλυθεί - για παράδειγμα, πεταμένα σκουπίδια, χαλασμένες οδικές σημάνσεις ή σπασμένες λάμπες του δρόμου
χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα ως εύκολες πλατφόρμες που δίνουν φωνή στις περιθωριοποιημένες ομάδες
οργανώνοντας ηλεκτρονικές πλατφόρμες για αιτήματα και καμπάνια (π.χ. όταν μια συγκεκριμένη πρόταση συγκεντρώνει 100 000 υπογραφές, πηγαίνει σε συζήτηση στο κοινοβούλιο)
παρέχοντας κανάλια επικοινωνίας


ΕνΟΤΗΤΑ 3: η ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕνΟΤΗΤΑ 3: η ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
  

Η η ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  Η η ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗΤο 2005, η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλογών Βιβλιοθηκών, ενέκρινε την αποκαλούμενη Διακήρυξη της Αλεξάνδρειας για την παιδεία της Πληροφορίας και τη Δια Βίου Μάθηση.

Παραφράζοντας την με βάση τη γλώσσα του σήμερα, αναφέρει ότι:

Η ψηφιακή παιδεία αποτελεί τον πυρήνα της δια βίου μάθησης. Εξουσιοδοτεί τους ανθρώπους σε όλα τα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν, να αξιολογούν, να χρησιμοποιούν και να δημιουργούν αποτελεσματικά πληροφορίες για την επίτευξη των προσωπικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών τους στόχων. Αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα σε έναν ψηφιακό κόσμο και προάγει την κοινωνική ένταξη όλων των εθνών.

 https://www.ifla.org/publications/beacons-of-the-information-society-

The-alexandria-proclamation-on-information-literacy

Πιστεύουμε ότι είναι και  δικαίωμα και υποχρέωσή μας να αποκτήσουμε ψηφιακές ικανότητες και υπάρχουν πολλοί τρόποι να το υλοποιήσουμε  

Η Δια Βίου Μάθηση και εσείς  Η Δια Βίου Μάθηση και εσείςΤο Διαδίκτυο και η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρουν πολλές δυνατότητες για μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειάζονται πλέον οι εκπαιδευτικοί;

ΟΧΙ, η ψηφιακή τεχνολογία είναι απλώς μια βοήθεια. Στα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης απαιτείται ένας καλός συντονιστής συζητήσεων ή ένας εκπαιδευτικός. Επίσης, υπάρχουν δεξιότητες που δεν μπορείτε να μάθετε μέσω του Διαδικτύου...

ΑΛΛΑ μπορείτε να μάθετε πολλά από μόνοι σας. Δεδομένου ότι  διαβάζετε αυτό το κείμενο, βρίσκεστε στην πλεονεκτική πλευρά του ψηφιακού χάσματος, με πρόσβαση σε τεράστια βάση γνώσεων στο Διαδίκτυο. Αναζητήστε στο διαδίκτυο για ΑΠΕ και ΜΑΔΜ, για διάφορα μαθήματα και αποκομίστε τα καλύτερα από αυτά!

Και μπορείτε να το κάνετε όλη τη ζωή σας - είναι η δια βίου μάθηση J  

Online learning (web-based learning, e-learning)  Online learning (web-based learning, e-learning)

  

Τι είναι οι ανοιχτές πηγές εκπαίδευσης – ΑΠΕ;  Τι είναι οι ανοιχτές πηγές εκπαίδευσης – ΑΠΕ;ΑΝΟΙΧΤΕΣ – μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από οποιονδήποτε εάν είναι διαθέσιμα στο κοινό και έχουν "σφραγίδα" ανοιχτής άδειας

ΠΗΓΕΣ – σημειώσεις, σχέδια μαθημάτων, εγχειρίδια, βίντεο, δοκιμές, εργασίες σε οποιοδήποτε μέσο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – έχουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς, φοιτητές, ευρύ κοινό που επιζητεί τη μάθηση, παρέχουν πρόσβαση στη γνώση.

Η ιδέα είναι ότι εάν δημιουργηθούν με δημόσιο χρήμα, πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμες. Π.χ. Εάν το Υπουργείο Παιδείας πληρώσει έναν συγγραφέα για τη σύνταξη σχολικού εγχειριδίου, πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή.  

Τι είναι τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ);  Τι είναι τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ);Αν προτιμάτε να κάνετε ένα διαδικτυακό σεμινάριο πλήρους διάρκειας , μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά από επιλογές - να πληρώσετε διαδικτυακά μαθήματα, δωρεάν μαθήματα ή να συμμετάσχετε σε ένα  μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα.

Σήμερα προσφέρονται από κορυφαία πανεπιστήμια και αν δεν χρειάζεστε πιστοποιητικό από το μάθημα, μπορείτε να μελετήσετε δωρεάν το μάθημα. Προσοχή στο ημερολόγιο και τις ημερομηνίες! Η μεγαλύτερη πρόκληση αυτών των μαθημάτων είναι η αυτοπειθαρχία και το κίνητρο. Σύμφωνα με μερικές μελέτες, μόνο το 10% αυτών που εγγράφονται, ολοκληρώνουν το μάθημα...

Τι είναι τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ);

M αζικά – ένας μεγάλος αριθμός ατόμων μπορεί να μελετήσει την ίδια στιγμή, από όλο τον κόσμο

Α νοιχτα – δωρεάν σε όλους, δωρεάν υλικά μελέτης

Δ ιαδικτυακά – προσβάσιμο από οπουδήποτε μέσω διαδικτύου

Μ αθήματα – δομημένη γνώση, καθοδήγηση

Για παράδειγμα:
www.edx.org / www.mooc.org (MIT, Harvard, Berkeley...)
www.class-central.com (Stanford Uni)
www.futurelearn.com (The Open Uni, UK)


This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.