EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

 Образование за одржлив развој           Зошто треба да се грижиме за одржливиот развој?  Зошто треба да се грижиме за одржливиот развој? click to read  Кликни за да прочиташ

           Дефиниција за одржливост  Дефиниција за одржливост click to read  Кликни за да прочиташ

           Цели на одржливиот развој  Цели на одржливиот развој click to read  Кликни за да прочиташ
           Клучни достигнувања на решенија за нула отпад за економија со низок јаглероден гас  Клучни достигнувања на решенија за нула отпад за економија со низок јаглероден гас click to read  Кликни за да прочиташ

           Јаглероден отпечаток  Јаглероден отпечаток click to read  Кликни за да прочиташ
           Вовед  Вовед click to read  Кликни за да прочиташ

           Индустриски револуции  Индустриски револуции click to read  Кликни за да прочиташ

           Четврта индустриска револуција - Индустрија 4.0  Четврта индустриска револуција - Индустрија 4.0 click to read  Кликни за да прочиташ

           Што е дигитална компетентност?  Што е дигитална компетентност? click to read  Кликни за да прочиташ

           Што може да направи DigComp Framework за граѓаните?  Што може да направи DigComp Framework за граѓаните? click to read  Кликни за да прочиташФиксирање на Клучни Концепти...

Единица 1. Кој е одговорен за планетата?

Единица 2: одржливост во пракса

Единица 3: Индустрија 4.0 и нови работни местаОвој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.