EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

 Plánovanie aktivít v projekte           Čo je projekt?  Čo je projekt? click to read  Otvoriť

           Čo znamená manažment projektu?  Čo znamená manažment projektu? click to read  Otvoriť

           Ako sa tvorí harmonogram aktivít?  Ako sa tvorí harmonogram aktivít? click to read  Otvoriť
           Charakteristika projektového cyklu  Charakteristika projektového cyklu click to read  Otvoriť

           Fázy projektového cyklu  Fázy projektového cyklu click to read  Otvoriť

           Fáza 1: Analytická fáza/identifikovanie projektu  Fáza 1: Analytická fáza/identifikovanie projektu click to read  Otvoriť

           Fáza 2: Plánovanie projektu  Fáza 2: Plánovanie projektu click to read  Otvoriť

           Fáza 3: Implementácia projektu  Fáza 3: Implementácia projektu click to read  Otvoriť

           Fáza 4: Monitorovanie a kontrola projektu  Fáza 4: Monitorovanie a kontrola projektu click to read  Otvoriť

           Fáza 5: Ukončenie projektu  Fáza 5: Ukončenie projektu click to read  Otvoriť
           Zostavenie harmonogramu aktivít  Zostavenie harmonogramu aktivít click to read  Otvoriť

           Ganttova schéma  Ganttova schéma click to read  Otvoriť

           Výhody Ganttovej schémy  Výhody Ganttovej schémy click to read  Otvoriť

           Ganttova schéma (pre a proti)  Ganttova schéma (pre a proti) click to read  OtvoriťSúhrn hlavných bodov...

1.časť: Úvod k manažmentu projektu a harmonogramu aktivít

2. časť: Projektový cyklus

3. časť: Zostavenie harmonogramu aktivítTento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah reprezentuje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na stránke.