EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Na platforme AXESS nájdete otvorené vzdelávacie zdroje v týchto oblastiach


Digitálne zručnosti

Pozrite si kurzy o digitálnych zručnostiach


Zmysel pre iniciatívnosť

Pozrite si kurzy o Zmysel pre iniciatívnosť


Riešenie problémov

Pozrite si kurzy o riešení problémov


Sociálne zručnosti

Pozrite si kurzy o sociálnych zručnostiach

Čo ponúkame

Kurzy:

  • 1. Riešenie problémov
  • 2. Digitálne zručnosti
  • 3. Zmysel pre iniciatívnosť v digitálnej dobe
  • 4. Občianske a sociáne zručnosti v digitálnej dobe

Viac

Projekt AXESS

Získať kľúčové kompetencie pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť.

AXESS prináša priamy aj nepriamy úžitok širokému okruhu kľúčových hráčov v oblasti digitálnych zručností ako aj záujemcov o túto oblasť - od priameho zapojenia predstaviteliek cieľovej skupiny, po poskytnutie podkladov o špecifických vzdelávacích potrebách dospelej ženskej populácie pre decíznu sféru.

Viac

Viac sa o vzdelávacej platforme dozviete v našom videu!Posilnenie postavenia žien

"Všetkým malým dievčatám, ktoré sa pozerajú, nikdy nepochybujte o tom, že máte svoju hodnotu a silu a že si zaslúžite každú šancu a príležitosť na svete na dosiahnutie vašich snov"

Hillary Clinton

Rozlúčková reč, 2016Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah reprezentuje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na stránke.