EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


13/06/2019[ Назад ]

Прв AXESS настан за дисеминација одржан во Тетово, Македонија


На 13.06.2019, во рамките на проектот AXESS (Стекнување на Клучни Компетенции за Економска и Социјална Одржливост), Еразмус + Проект, ИРЗ организираше настан за дисеминација.
Настанот беше посетен од учесници од различни области: образование на возрасни, НВО, креатори на политики, локални чинители, граѓани од рурални и урбани средини.
На настанот беа презентирани целите на проектот, активностите и резултатите со фокус на AXESS ОЕР Платформата, нејзините содржини и функционалности. Претставени беа AXESS Тренинг модулите преку практична демонстрација и интерактивно учество на учесниците.
Според учесниците, настанот беше многу интересен и корисен.
Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.