EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


01/12/2017[ Назад ]

AXESS конзорциумот во Брисел за Кик-офф состанокот на AXESS, ЕразмусПлус Проект


AXESS Конзорциумот беше во Брисел на 29-ти и 30-ти Ноември во Брисел на Кик-офф состанокот за Стекнување на Клучни Компетенции за Економска и Социјална Одржливост - AXESS, Проект ко-основан од Еразмус Плус Програмата на Европската Комисија, Клучна Акција 2. AXESS е имплементиран од Конзорциум од 7 партнери од 7 Европски земји (Белгија, ПЈРМ, Грција, Италија, Романија, Словачка, Шпанија). AXESS ќе развие и потврди иновативни обуки за подобрување на дигиталните компетенции на возрасните од Европа.
Конзорциумот започна со имплементација на Проектот со дискусија за структурата и дизајнот на ОЕР Платформата од Интелектуален Резултат 1. Потоа, партнерите ја наведоа работата од Интелектуалниот Резултат 2 преку планирање на активностите за мапирање на Дигитални Вештини и Компетенции за Нискоквалификувани Возрасни лица.
Кик-офф состанокот исто така претставуваше одлична можност партнерите да се договорат за лого на проектот и веб домен, со цел да се поттикне видливоста на проектот и да започнат активности за дисеминација.
Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.