EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


20/04/2018[ Inapoi ]

Cartografierea abilităților și competențelor digitale


Se dorește ca proiectul AXESS să vină cu răspunsuri concrete la nevoile specifice ale adulților (și în special a femeilor cu abilități și competențe limitate) în domeniul TIC. De ce competențe digitale? Datorită relevanței acestora pentru societatea modernă și mediul economic actual.
Cea de-a doua activitate importantă din cadrul proiectului, Cartografierea abilităților și competențelor digitale are loc in prima jumătate a anului 2018, urmând să sublinieze nevoile de învățare reale și percepute, cu ajutorul analizei unor date cantitative și calitative. În cadrul acestui proiect utilizăm termenul de ”persoană cu abilități limitate ”referindu-ne la persoanele cu un nivel minim al educației ISCED 3, cărora le lipsesc însă anumite competențe specifice.

Partnerii de proiect au agreat asupra metodologiei de colectare a datelor cu privire la nevoile gruprurilor țintă, au pregătit chestionare, au definit sursele pentru desk research (date statistice, documente EU precum Digital Skills and Jobs Coalition, E-skills for the 21st century: fostering competitiveness, growth and jobs, European e-Competence Framework, Filling the Gaps: e-Skills and Education for Digital Jobs, e-Skills: Curriculum Development Guidelines, Europa 2020 and ET 2020, New Skills Agenda și alte documente nationale).
Rezultatele cartografierii competențelor digitale vor fi prezentate sub forma unor ”radiografii de țară” pentru fiecare partner. În cadrul celei de-a două întâlniri de proiect, partenerii vor discuta rezultatele cercetării și vor face recomandări cu privire la cele mai importante nevoi. Experții din cadrul AINova, partenerii coordonatori din Slovacia vor realiza un sumar al concluziilor cheie până la finalul lui Iunie 2018.
Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, In cadrul Programului Erasmus+. Continutul prezentului material reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorului, iar Agentia Nationala si Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru modul In care continutul informatiei va fi folosit.