EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


01/12/2017[ Back ]

Partneri v projekte AXESS na úvodnom stretnutí v Bruseli


Úvodné stretnutie k projektu AXESS sa uskutočnilo v dňoch 29. a 30. novembra 2017 v Bruseli. Projekt je financovaný európskym programom Erasmus+, Kľúčová akcia 2. AXESS implementuje 8 partnerov zo siedmich krajín (Belgicko, Macedónsko, Grécko, Taliansko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko). Cieľom projektu AXESS je vypracovanie inovatívnych tréningových kurzov zameraných na posilnenie digitálnych kompetencií dospelej populácie v Európe.
Konzorcium začalo projekt diskusiou o štruktúre a dizajne platfomy s otvorenými vzdelávacími zdrojmi (výstup projektu č. 1). Tiež sa partneri dohodli na pláne práce pre výstup č. 2 – Zmapovanie digitálnych zručností a kompetencií dospelých.
Na úvodnom stretnutí mali partneri možnosť vybrať dizajn loga a webovej stránky projektu na podporu viditeľnosti projektových výstupov a zverejnenie diseminačných aktivít.Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah reprezentuje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na stránke.