EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Είστε εδώ για πρώτη φορά? Δείτε το βίντεο με τις οδηγίες της πλατφόρμας!

Σας συμβουλεύουμε επίσης να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο εργασίας του AXESS που θα βρείτε σε κάθε μάθημα. Θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε την πορεία σας και να θυμηθείτε καλύτερα τι έχετε μάθει! Ανοίξτε το πρώτα και αφήστε το να σας καθοδηγήσει.
Λάβετε υπόψη ότι ο κύριος στόχος σας είναι να βελτιώσετε τον εαυτό σας και τη ζωή σας, εφαρμόζοντας αυτό που έχετε μάθει αντί να απομνημονεύσετε μηχανικά άλλη μία σειρά γεγονότων (όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν λειτουργεί)! (Αν προτιμάτε να εργάζεστε απευθείας σε ψηφιακή μορφή, βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει λήψη του αρχείου pdf που μπορείτε να συμπληρώσετε στη συσκευή σας και αποθηκεύστε τις αλλαγές μετά τη συμπλήρωση).

Courses


Πολιτικές και κοινωνικές ικανότητες στην ψηφιακή εποχή
Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική πρόοδος μπορούν να συμβαδίσουν με την πλήρη διατήρηση του περιβάλλοντος. Στο πρώτο μέρος θα καθορίσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της αειφόρου ανάπτυξης. Αργότερα θα συζητήσουμε πώς μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα βιώσιμης συμπεριφοράς των πολιτών που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο...

Πηγαίνετε στο μάθημαΠολιτικές και κοινωνικές ικανότητες στην ψηφιακή εποχή
Ευαισθητοποίηση για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Αυτή η ενότητα εισάγει την έννοια της ανοικτής διακυβέρνησης ως προϋπόθεση για τη σύγχρονη δημοκρατία. Η διαφάνεια της διακυβέρνησης δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής και δημιουργεί ευκαιρίες για τις κυβερνήσεις να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη. Οι παραδοσιακοί τρόποι αλληλεπίδρασης με την διακυβέρνηση αλλάζουν λόγω της εισαγωγής σύγχρονων τεχνολογιών. Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΤτΠ) μπορεί να προάγει τη...

Πηγαίνετε στο μάθημαDigital Skills
Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών

Αυτή η ενότητα έχει σκοπό να σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια νέα νοοτροπία, έτσι ώστε να μπορέσετε να ενισχύσετε τον εσωτερικό σας δημιουργό και να σας εξοπλίσει με ένα σύνολο βασικών εργαλείων για να ξεκινήσετε και να συνεχίσετε. Η πρώτη ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα βασικά στοιχεία που οδηγούν στην επιτυχή και δημιουργική χρήση των εργαλείων ΤΠΕ. Η δεύτερη ενότητα φέρνει στο φως εργαλεία με τα οποία μπορείτε να ξεκινήσετε να μεταφέ...

Πηγαίνετε στο μάθημαDigital Skills
Διαχείριση πληροφοριών

Σε αυτό το μάθημα θα βρείτε μερικές ενδιαφέρουσες προτάσεις για το πώς μπορείτε να περιηγηθείτε, να αναζητήσετε και να φιλτράρετε τα δεδομένα στο διαδίκτυο, καθώς και μερικές συμβουλές για το πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο το διαδίκτυο....

Πηγαίνετε στο μάθημαDigital Skills
Ψηφιακές δεξιότητες

Σε αυτό το μάθημα, θα βρείτε βασικές πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και ειδικότερα θα μάθετε πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα smartphones. Θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή επικοινωνία και το ψηφιακό περιεχόμενο που είναι χρήσιμες για την επικοινωνία μέσω ψηφιακού περιεχομένου....

Πηγαίνετε στο μάθημαDigital Skills
Επίλυση προβλημάτων
Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

Σε αυτό το μάθημα, θα εισαγάγουμε την έννοια της netiquette στο διαδίκτυο και τους κανόνες της. Στη δεύτερη ενότητα, θα παρουσιάσουμε κάποιες συμβουλές και συστάσεις για την προστασία των συσκευών σας και τέλος στην τελευταία μονάδα θα διερευνήσουμε κάποιες ενδιαφέρουσες επιλογές κοινής χρήσης που βασίζονται σε ψηφιακές λύσεις....

Πηγαίνετε στο μάθημαΕπίλυση προβλημάτων
Αναγνώριση Προβλήματος: Πώς να αναγνωρίσω την κατάσταση. Ορίστε τις ρυθμίσεις, το πλαίσιο και τον στόχο

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να εξηγήσει στους συμμετέχοντες τι είναι η επίλυση προβλημάτων τόσο γενικά όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον, πώς μπορούν να εντοπιστούν τα πιο κοινά τεχνικά προβλήματα και πιθανές λύσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην χρήση υπολογιστή. Υπάρχουν δύο ενότητες με διαιρεμένη δομή για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η πρώτη ενότητα έχει σχεδιαστεί για να εξηγεί τον ορισμό της επίλυσης προβλημάτων ...

Πηγαίνετε στο μάθημαΑίσθηση της πρωτοβουλίας στην ψηφιακή εποχή
Επίλυση προβλημάτων
Χρονικός Προγραμματισμός & Διαχείριση Έργου

Αυτό το μάθημα παρέχει γνώσεις και παρουσιάζει θέματα σχετικά με τη διαχείριση ενός έργου, τους ορισμούς, τα στοιχεία της διαχείρισης του έργου και τον χρονικό προγραμματισμό. Η πρώτη μονάδα αφορά την εισαγωγή στο μάθημα Διαχείριση έργου και χρονοδιάγραμμα και παρέχει γενικές πληροφορίες, ορισμούς. Στην παρούσα εκπαιδευτική ενότητα θα εισαχθείτε στην έννοια του: έργου, διαχείρισης έργου και χρονικού προγραμματισμού του έργου. Παράλληλα, παρουσιάζο...

Πηγαίνετε στο μάθημαΑίσθηση της πρωτοβουλίας στην ψηφιακή εποχή
Επίλυση προβλημάτων
Απασχολησιμότητα, αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα

Η ενότητα αποσκοπεί στην προώθηση της γενικής ιδέας της χρηματοδότησης της ΕΕ και της στήριξης της αυτοαπασχόλησης. Παρέχει επίσης μια επισκόπηση των προγραμμάτων της ΕΕ που διαχειρίζεται κεντρικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και των πόρων για την πρόσβαση σε προγράμματα και έργα του ΕΚΤ στις χώρες που εκπροσωπούνται από το έργο....

Πηγαίνετε στο μάθημαΑίσθηση της πρωτοβουλίας στην ψηφιακή εποχή
Digital Skills
Ευκαιρίες απασχόλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ενότητα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας γραφής δυναμικών περιγραφών στο βιογραφικό σημείωμα και στην αναζήτηση ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, παρουσιάζει βασικές πτυχές του ψηφιακού κυνηγιού θέσεων εργασίας: άμεση επικοινωνία, εντοπισμός πόρων εργασίας, δεξιότητες και ικανότητες για τη δημιουργία προφίλ....

Πηγαίνετε στο μάθημαCase Studies


Αίσθηση της πρωτοβουλίας στην ψηφιακή εποχή
Πρόγραμμα Mu.SA

Το έργο «Mu.SA – συμμαχία δεξιοτήτων για τα Μουσεία» έχει ενταχθεί κατόπιν έγκρισης στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Erasmus+/ Sector Skills Alliances -Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων. Σκοπός του έργου είναι να καλύψει το χάσμα ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, ένα χάσμα που έχει προκύψει εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης εισόδου των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ICT) στον χώρο των μουσείων και τη συνακόλουθη εμφάνιση νέων ειδικο...

Go to Case studyΠολιτικές και κοινωνικές ικανότητες στην ψηφιακή εποχή
Έργο: "Απασχόληση και Γυναίκες στον 21ο αιώνα στην Ευρώπη: Από την οικονομία των νοικοκυριών ως τις ΜΜΕ (Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) όπως η οικονομία"

(Παρακαλείσθε να διατηρήσετε αυτήν την περιγραφή σε ένα όριο. Η περιπτωσιολογική μελέτη πρέπει να είναι 1 σελίδα) Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό κέντρο MUPYME επικεντρώνεται στην παροχή ειδικής κατάρτισης σε άτομα που πραγματοποιούν σε νοικοκυρές, μαθήματα κατάρτισης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το MUPYME Training Site είναι μία ιστοσελίδα όπου οι μελλοντικοί εκπαιδευτές των νοικοκυρών μπορούν να βρουν περιεχόμενο και χρήσιμους πόρους για να σχεδ...

Go to Case studyDigital Skills
Οποιαδήποτε- Οπουδήποτε / Everygirl Everywhere

Το εργατικό δυναμικό στο τομέα της πληροφορικής στη Ρουμανία αποτελείται από το 27,2% των γυναικών της Χώρας – πρόκειται για το 2ο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, και πάνω από το μέσο όρο που είναι 16,1%. Ο στόχος του «Smart Everything Everywhere», ένας βασικός ευρωπαίος υποστηρικτής και φορέας διευκόλυνσης για τον ψηφιακό τομέα στη Ρουμανία και ιδρυτής του project «Οποιαδήποτε- Οπουδήποτε / Everygirl Everywhere», είναι να φτάσει το ποσοστό στο 35% μέχ...

Go to Case studyDigital Skills
STEM Talent Girl

Το πρόγραμμα STEM Talent Girl αναπτύσσει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για να κάνει την επιστήμη και την τεχνολογία διαθέσιμη στις γυναίκες, χρησιμοποιώντας κορυφαίους μέντορες, για να ενισχύσουν και να ενθαρρύνουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, από τις πρώιμες ηλικίες. Το πρόγραμμα STEM Talent Girl προσφέρει διαφορετικά προγράμματα για την ανάπτυξη του ταλέντου και την ενθάρρυνση των επαγγελμάτων STEM σε κορίτσια στο 3ο και 4ο έτος της δευτερ...

Go to Case studyΠολιτικές και κοινωνικές ικανότητες στην ψηφιακή εποχή
Πρόγραμμα: “WWWx30”, Ψηφιακή Εκπαίδευση σε 30 Άνεργες Γυναίκες

Το Work Wide Women (WWW) είναι μια νεοφυείς επιχείρηση από τη Μπολόνια τα Ιταλίας που αποτελείται από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα κοινωνικής μάθησης και προσανατολίζεται στην επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών. Το WWW είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης για ιταλικές ή μη γυναίκες, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιταλία. Το πρόγραμμα εστιάζει στο πώς να γίνει κάποιος ένας «Διαχειριστής Κοινότητας», μία από τις πλέον απαιτούμ...

Go to Case studyΠολιτικές και κοινωνικές ικανότητες στην ψηφιακή εποχή
Πρόγραμμα: WOMEN POWER CODE - Ενδυνάμωση των γυναικών να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες

Περιγραφή: Το WOMEN POWER CODE είναι ένα τριετές πρόγραμμα που απευθύνεται σε ενήλικες γυναίκες που αναζητούν νέες προκλήσεις και επιδιώκουν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, γνώσεις γραμματικής και αριθμητικής. Οι μελέτες σχετικά με τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής (IT) αποκαλύπτουν ότι ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικών που ακολουθούν ψηφιακή σταδιοδρομία θα ωφελήσει την ψηφιακή βιομηχανία, τις ίδιες τις γυναίκες αλλά...

Go to Case studyΠολιτικές και κοινωνικές ικανότητες στην ψηφιακή εποχή
H ανανεώσιμη ζωή μου

Ένα από τα πράγματα που εκτιμούμε περισσότερο κατά τη διάρκεια της ζωής μας είναι το σπίτι και η οικογενειακή θαλπωρή και ασφάλεια. Είναι βασικό να αντιληφθούμε ότι στη καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε πόρους από το περιβάλλον, οι οποίοι μάλιστα δεν είναι ατελείωτοι. Πόσο κοστίζει ο τρόπος ζωής μου τον πλανήτη; Με άλλα λόγια ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνει ο τρόπος ζωής μου στον πλανήτη; Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις μπορεί να υπολογιστεί ...

Go to Case studyΠολιτικές και κοινωνικές ικανότητες στην ψηφιακή εποχή
Προϋπολογισμός συμμετοχής στην πόλη Hlohovec

Μία από τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης είναι οι πολιτικές και κοινωνικές ικανότητες που προσφέρει. Η αστική ικανότητα μπορεί να εκδηλωθεί ενεργώντας ως υπεύθυνος πολίτης, συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων μέσα στην κοινότητα του καθενός. Το 2015 η πόλη της Hlohovec (ΣΚ) σε συνεργασία με τη ΜΚΟ UTOPIA εισήγαγε ένα μηχανισμό σχεδιασμού του προϋπολογισμού συμμετοχής ως σταθερό μέρος των αυτοδιαχειριζόμενων διαδικασιών. Δίνει τη δυνατότητα...

Go to Case study

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ιστότοπος και τα περιεχόμενά του αντανακλούν μόνο τις απόψεις των δημιουργών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση η οποία προέρχεται από πληροφορία εντός του περιεχομένου.